LA MULŢI ANI, RADU SÂRBU!

Azi e ziua lui Radu Sârbu. Dacă ar fi fost prim-ministru, cred că schimba ceva. N-a fost să fie, fiindcă era o lovitură prea grea pentru Sistem.

Ştiu că răscolesc muşuroiul şi generez resentimente în tabăra PSD, deşi absolut deloc nu-i asta intenţia mea. Ci aceea de a semnala realitatea. Cu date şi fapte. Cauza. Pentru că rari sunt în România actuală oamenii care merg la cauză. Majoritatea reflectă efectele.

Preiau două editoriale ale lui Radu Sârbu din „Bursa”, mereu actuale, deşi sunt din (primă)vara anului trecut:

RATÂND O BUNĂ OCAZIE DE A TĂCEA,

VĂCĂROIU A VORBIT DESPRE PRIVATIZARE

BURSA 08.04.2013

„Privatizările au fost în proporţie de 80% un eşec, iar România ar fi trebuit să aibă astăzi un PIB de cel puţin trei ori mai mare decât cel actual”, ceea ce nu reuşeşte (şi) pentru că „totul e impus de afară”, a afirmat preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu.
Când Nicolae Văcăroiu vorbeşte despre economia naţională, este ca şi cum un criminal ar vorbi despre consecinţele nefaste ale unor crime, de-taşându-se de orice responsabilitate! Dacă Ion Iliescu este marele responsabil pentru proasta construcţie a statului post decembrist, apoi Nicolae Văcăroiu a fost cel mai important complice în îngreunarea tranziţiei spre capitalism a economiei naţionale.
La începutul anilor ’90, startul României a fost ratat pentru că guvernul nu a început procesul de reformă structurală, nici la nivel macroeconomic şi nici la nivel microeconomic, în fiecare întreprindere în parte. Soluţia principală era atunci, ca şi acum, privatizarea, urmată de capitalizare. Privatizarea a fost esenţa reformei economice în toate ţările fost comuniste. Ţine de evidenţă: ţările care au privatizat mult şi repede o duc mai bine decât celelalte.
Cred că natura unui sistem este definită, mai degrabă decât prin altele, de natura proprietăţii economice. România iliesciană, deşi „decretase” că revoluţia a fost anticomunistă şi că se reorientează spre capitalism, a păstrat cât de mult a putut în mâinile statului proprietatea asupra întreprinderilor economice şi financiare. Interesul a fost dublu: politic şi financiar. Pe de o parte, FSN/FDSN, care – ca organism politic – s-a suprapus administraţiei de stat în mai mare măsură decât o făcuse însuşi partidul comunist, avea nevoie de salariaţii întreprinderilor de stat, ca masă de manevră în arena politică. Pe de altă parte, clientela de sorginte comunisto-securistă nu putea căpuşa decât întreprinderi de stat. S-au construit structuri sindicale puternice, care au fost manipulate prin ofiţerii acoperiţi infiltraţi în conducerile lor, pentru a se opune reformelor, în general, şi privatizării, în special.
*  În timpul guvernării văcăroide:
– S-a furat tot ce s-a putut: comerţul exterior, băncile, fondurile mutuale şi au fost căpuşate întreprinderile din toate sferele economiei şi bugetul de stat. Prima metodă de privatizare folosită în România a fost privatizarea prin furt.
– Au fost aduse sub pragul rentabilităţii sute de societăţi comerciale din ramurile industriei şi serviciilor. În loc să se înceapă cu privatizarea întreprinderilor rentabile, iar cu banii obţinuţi să se restructureze şi să se retehnologizeze celelalte, pentru o privatizare ulterioară, s-a preferat o politică prin care toate întreprinderile au fost coborâte la cel mai mic numitor comun. Metoda prin care s-a reuşit această „performanţă” a fost cea a subvenţionării. În perioada 1992-1996, s-au alocat întreprinderilor cu pierderi „fonduri de restructurare” mai mari decât sumele încasate din privatizare, diferenţa fiind acoperită din dividendele companiilor profitabile.
– Economia naţională a funcţionat pe principiul vaselor comunicante: profiturile companiilor rentabile au fost folosite pentru acoperirea pierderilor celor nerentabile (mineritul, siderurgia, industria de armament, agricultura de stat), cărora li s-a prelungit agonia. De salvat, nu au fost salvate, căci se ştie: boala lungă, moarte sigură, dar s-au înecat şi cele profitabile.
– S-a preferat privatizarea populistă, în favoarea asociaţiilor salariaţilor, adică un fel de cooperativizare: aproape 1900 de societăţi comerciale au fost vândute PAS-urilor, care în marea majoritate a cazurilor nu au fost capabile să le menţină competitivitatea şi fie le-au falimentat, fie au pierdut controlul.
– Numai 11 contracte de privatizare, însumând 36 milioane dolari, s-au încheiat cu investitori străini, ceea ce spune totul despre imaginea României lui Iliescu şi Văcăroiu în mediile de afaceri internaţionale. Investiţiile străine erau necesare nu numai pentru infuzia de capital şi devize, ci, la fel de important, pentru implementarea unui nou tip de cultură organizaţională şi managerială.
Au fost falimentate toate întreprinderile agricole de stat, toate combinatele avicole şi de creştere a porcilor şi majoritatea comcerealurilor, prin limitarea de către guvern a preţurilor de vânzare a produselor lor, în timp ce preţurile la care se aprovizionau au fost lăsate libere. În acelaşi timp, Banca Agricolă a fost obligată să le finanţeze, fiind împinsă la un activ net contabil negativ.
– Băncile de stat, mai ales BANCOREX, au fost jefuite de clientela securisto-politică, din ele volatilizându-se mai mult de 4 miliarde dolari. Singura soluţie pentru recapitalizarea lor a fost privatizarea, iar acum ne văităm că le-am înstrăinat…
– S-au „topit” rezervele valutare ale României, guvernul Văcăroiu lăsând, la plecare, mai nimic: 565 milioane dolari în rezerva BNR, după patru ani, în care indicele inflaţiei s-a situat între 295% şi 59%. Din această cauză, guvernarea CDR a început cu o prăbuşire a cursului leu/dolar şi cu un nou puseu inflaţionist.
– Au fost întrerupte relaţiile Ro-mâniei cu organismele financiare internaţionale, din cauza politicilor nereformiste practicate.
– Justiţia, împănată cu foşti ofiţeri de miliţie şi securitate (doar erau, măcar formal, absolvenţi ai facultăţii de drept), a fost oarbă, dar nu imparţială, ci incapabilă să vadă şi să condamne jefuitorii.

FMI şi Banca Mondială tăiaseră finanţările ţării şi afirmau răspicat că, în anul 1997, când deveneau scadente primele rate la creditele post-ceauşiste, România va intra în incapacitate de plată. Evitarea crahului a fost meritul guvernării ulterioare, a CDR, iar pivotul reformei a fost tocmai privatizarea.
Statisticile demonstrează că privatizare a început să se facă cu adevărat în România abia începând cu anul 1996, când a devenit evident că nu mai exista alternativă. Nerestructurate, întreprinderile se transformaseră în adevărate bombe sociale, al căror ceas ticăia în mâinile guvernului. Ineficienţa şi jaful fuseseră subvenţionate până la sleirea finanţelor publice. Nerestructurându-le tehnologic şi menţinându-le suprapopulate, guvernul Văcăroiu a condamnat întreprinderile la a fi vândute pe nimic. Până la urmă, statul român le-a externalizat, lăsând pe seama cumpărătorilor pachetelor sale de acţiuni restructurarea şi rentabilizarea companiilor din economia naţională. De aici au pornit toate dificultăţile privatizării din România.
Pentru toate acestea, Nicolae Văcăroiu a fost răsplătit: prim ministru în perioada 1992-1996, preşedinte al Senatului în perioada 2001-2004, preşedinte interimar al României, în aprilie-mai 2007, iar din 2008 este preşedintele Curţii de Conturi. Nici un alt român nu a mai acumulat asemenea funcţii! Pentru dânsul nu a fost destul: întrebat ce caută în conducerea băncii lui Sorin Ovidiu Vântu, dl Văcăroiu a răspuns cu modestie: „sunt un Hagi al finanţelor!”. Pare firesc să vorbească, dar poate că era mai bine dacă tăcea…

POIANA RINOCERILOR:

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BURSA 10.07.2012
Suspendarea preşedintelui Traian Băsescu a readus în atenţia opiniei publice Curtea Constituţională a României (CCR).
Toată lumea a aşteptat avizul CCR: susţinătorii pre­şedintelui – cu speranţa obţinerii unui atu în campania care urmează, iar adversarii – conştienţi că un aviz, fie el numai consultativ, poate spăla sau murdări ireversibil obraji politici.
Ce mai freamăt, ce mai zbucium!
Urmate de o fâsâială pe măsură, pentru că, în ciuda clarităţii textului din Constituţie, Curtea „a dat-o remiză”!
Fiind o acţiune pur politică, sus­pendarea este uşor de înţeles în logica politică, dar greu, chiar imposibil, de argumentat constituţional.
Tocmai de aceea, arbitrul de ultimă instanţă, CCR, ar trebui să fie imun la influenţele politicului şi administrativului.
Ceea ce, din păcate, nu este cazul, pentru că CCR este o instanţă numită politic, în mod egal de către Preşedinte, Camera Deputaţilor şi Senat, iar numirea politică a unei Curţi, cel puţin în România, nu duce la independenţă.
* Încovoierea politică a Curţii
Cum poate să ajungă cineva judecător la Curtea Constituţională a României?
În Constituţie scrie că „Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.”
Este incredibil, dar adevărat: componenţii CCR nu trebuie să fie magistraţi de carieră!
Orice jurisconsult poate accede în instanţa care tranşează conflictele între instituţiile puterii în statul român; condiţia sine qua non este să fi servit conştiincios interesele vreunui partid; să fie clar că se poate conta pe omul acela!
CV-ul preşedintelui CCR este ilus­trativ: consilier juridic la COMAT şi BJATM Bistriţa (1980-1989), avocat în baroul Bistriţa (1990-2007) şi – decisiv! – deputat (2004­-2008).
De regulă, judecătorii CCR sunt foşti parlamentari, care s-au evidenţiat mai degrabă prin obedienţă decât prin iniţiative, iar Ion Predescu, Acsinte Gaspar sau Puskas Zoltan – dintre actualii, sau Petre Ninosu ori Nicolae Cochinescu – dintre foştii, exemplifică perfect această teză.
CCR este o poiană paradisiacă, în care nişte rinoceri politici pasc cele mai mari salarii din întreg sistemul bugetar (generatoare şi de pensii pe măsură).
De aceea, nu este de mirare că CCR fie acţionează sub imperiul presiunilor politice, fie nu are curaj să exprime o poziţie clară, care să aibă caracter de precedent pentru cazuri similare.
În repetate rânduri, Curtea a dovedit că e influenţată de presiunile politice, nu numai în cazuri de conflict inter-instituţional, ci şi în cazuri în care ar fi trebuit să apere principii generale ale dreptului (dreptul la proprietate şi garantarea proprietăţii).
Independenţa puterii judecătoreşti este – alături de modernizarea şi simplificarea legislaţiei, integritatea şi corectitudinea judecătorilor, termene rapide în procese – o condiţie fundamentală a unei societăţi bine guvernate, într-un stat de drept. Separaţia autentică a puterilor în Stat poate fi realizată numai prin delimitarea clară a celor trei puteri ale Statului – Legislativă, Executivă şi Judecătorească – şi prin stabilirea unui sistem de verificare şi de echilibru între ele.
* Recuperarea separaţiei
Soluţia, simplă şi evidentă, rezidă în suprimarea Curţii Constituţionale şi preluarea atribuţiilor ei de către o secţie specială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai cărei judecători sunt magistraţi în adevăratul sens al cuvântului, iar numirea lor este făcută prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, fără intervenţia celorlalte puteri ale Statului.
S-ar reveni, astfel, la sistemul de control al constituţionalităţii, conform tradiţiei româneşti, ce începe la 1912: puterea judecătorească ordinară examina constituţionalitatea legilor.
În plus, pentru degrevarea justiţiei de problemele inerente unui regim semiprezidenţial, bine ar fi ca Româ­nia să adopte un regim parlamentar raţionalizat.
http://www.bursa.ro/

11 răspunsuri to “LA MULŢI ANI, RADU SÂRBU!”

 1. LA MULŢI ANI, RADU SÂRBU! » Bloogle Says:

  […] Original Blog » […]

 2. Sandi Says:

  Roxana,
  nu-l mai lauda atata ca vine DNA peste el !

 3. Roxana Iordache Says:

  😳 😆

 4. Radu Humor Says:

  Uite ceva care-ţi confirmă supoziţiile :
  marturia unui salvamont, facuta public pe grupul yahoo aviatia.ro

  Salutare
  > tuturor,
  >
  > Nici
  > nu stiu ce ce sa incep, probabil cel mai usor ar fi sa ma
  > prezint. Ma numesc Sorin Popa, sunt membru Salvamont Alba
  > si de vreo 3 ani m-am apucat si de zbor
  > cu parapanta. Sunt un pasionat de IT si electronica si tot
  > ce inseamna Tech, fericit detinator de titulatura de inginer
  > diplomat!
  >
  > Ieri noapte am luat si eu parte la toata
  > operatiunea de cautare si salvare. O sa va povestesc, ce am
  > trait, simtit si vazut eu!
  > Am un Gps
  > Garmin Etrex Venturer CX, cu harti updatate, tweak-uite etc.
  > Am investit mult timp (in 9 ani, de cand il am) cititnd mii
  > de km de forumuri ca si asta, despre acest GPS, ca sa scot
  > tot ce poate el sa dea mai bun. Deci este foarte preaparat,
  > si nu ma duc nici la WC fara el. Am avut destul de multe
  > actiuni de cautare, unde l-am folosit si a salvat vieti! De
  > cand m-am apucat de zbor, are locul lui sfant in cockpit.
  >
  >
  > Am fost anuntat la ora 16:16 minute, sunt
  > domiciliat in mun Aiud judetul Alba, la 141 de Km de sat
  > Horea, asa ca drumul pana acolo necesita circa 2-2ore si
  > jumatate. La ora 16:50 paraseam orasul, si am gonit tot
  > drumul pe ceata, precum Colin McRae, pe o ceata
  > oribila. Am ajuns la aproximativ ora 19, sau foarte putin
  > peste aceasta ora!
  >
  > Primul lucru pe
  > care am incercat sa il fac, ii sa aflu coordonate. Eram mai
  > mult ca sigur ca intr-un astfel de incidend aviatic, trebuie
  > sa se stie cel putin coordonate. Cu toate ca pe drum le
  > spuneam colegilor mei “ca sigur pana ajungem noi de la
  > asa distanta, din Aiud, toata lumea este salvata etc”.
  >
  >
  > Odata ajunsi in
  > zona unde s-a facut asa-zisa “Celula de Criza”,
  > ne-am lovit de urmatoarele probleme:
  >
  >
  >
  > 1. PRESA NU A FACUT ALTCEVA DECAT SA NE INCURCE. S-A
  > INTARZIA CEL PUTIN O ORA DIN CAUZA LOR (NE CEREAU SA LE
  > CARAM OPERATORII CU MASINILE, etc)
  >
  >
  > 2. POLITIA A FOST DEPASITA DE SITUATIE. TREBUIA IMPREUNA
  > CU JANDARMII SA NU PERMITA ACCESUL FACTORILOR
  > PERTURBATORI
  >
  >
  > 3. IGSU DEPASITI DE SITUATIE, NU AM VAZUT PE UN
  > CONDUCATOR CARE SA GESTIONEZE LOGIC SI COERENT SITUATIA
  >
  >
  > 4. CEA MAI MARE SI CEA MAI GRAVA!!!!!!! LIPSA TOTALA DE
  > COMUNICARE INTRE INTITUTIILE STATULUI TRIMISE SA
  > ACTIONEZE
  >
  >
  > Noi cei de la SALVAMONT,
  > am fost dati la o parte, cu toate ca aveam dotarea tehnica,
  > cunostintele necesare! O targa speciala de transport costa 2
  > mii de euro, cele pe care le vedeti in filmarile de la
  > televiziuni, si eu au preferat sa care accidentatii cu
  > patura si doi pari de brazi, de catre padurari si jandarmi.
  > Multi dintre salvatorii montani sunt pregatiti in centrele
  > SMURD ca sa devina si Paramedici, ca degeaba ajungi la
  > accidentat si nu sti ca ii faci nimic. Noua ni s-a spus
  > sa ne retragem cand eram la 10 minute de ei!
  >
  >
  >
  > Am sa continui povestea (m-am cam abatut de la subiect),
  > cineva avea coordonatele exacte, am vazut si eu acum la
  > televizor, dar noua ni s-a spus ca nu le au, si ca de la STS
  > au stabilit un perimetru de cautare format din 3 coordonate,
  > transformate de catre nu stiu ce specialist GIS!
  >
  >
  > Dupa ce m-am luptat 15 minute rugand in dreapta si in
  > stanga, am reusit sa fac rost de 2 dintre ele.! Le-am
  > introdus in GPS, si am verificat daca au vreo logica.
  > Intr-adevar imi indica un punct aflat la 13.8 Km de unde
  > eram noi. Am luat 2 padurari care stiau zona cu ochii
  > inchisi si am plecat! dupa doua ore de umblat s-a ajuns la
  > concluzia ca acele coordonate furnizate de STS erau gresite,
  > si n-am intors la locul unde am lasat masinile. Intre timp
  > am comunicate pe radio si pe telefoane cu colegii de la
  > Salvamont Cluj, Bihor si Margau.
  >
  >
  > Toti am abordat cautarea din directii diferite, in asa fel
  > incat sa cuprindem o zona cat mai mare de cautare, avand in
  > vedere ca nu ne puteam baza pe coordonatele furnizate de
  > STS.In acest timp mai multe persoane aveau informatii de
  > care noi aveam nevoie dar au hotarat sa NU ni le
  > furnizeze, si ma refer aici la politie, care au trimis
  > padurari in directia buna dar noua nu ni s-a comunicat.
  > inclusiv clubul de off-road au primit mai multe informatii
  > decat noi.
  >
  >
  > La un moment dat tot convoiul de masini a plecat la vale, si
  > padurarii care erau cu noi au luat legatura telefonic cu
  > colegii lor care erau foarte aproape de avionul prabusit. De
  > indata li s-au luminat fetele si au zis : “stim unde
  > is, si va putem duce pe un drum numa de noi stiut, ii
  > periculos ca ii gheata, si ii drum forestier abrupt, dar
  > daca reusim sa trecem de 4 puncte critice, atunci ajungem pe
  > culmea dealului exact deasupra loc, si de acolo pe jos
  > ajungem in 5 minute”
  >
  >
  > Zis si facut, ne-am suit in masina (o Lada Niva Pick-up 4×4
  > du reductor si diferential blocabil) si ne-am despartit de
  > convoi, am urcat pe cel mai extrem drum pe care am urcat in
  > viata mea, si la un moment dat din spate ne-au ajuns doua
  > masini de la Transilvania Off-road, ne-au urmat o buna
  > bucata de drum, si eram bucurosi ca au masini puternice si
  > ne pot ajuta la transportul accidentatiilor, dar la un
  > moment dat, s-au intors din drum, si nu i-am mai vazut!
  >
  >
  > La scurt timp ni s-a cerut sa ne retragem, cand eram la 10
  > minute de mers pe jos de locul accidentului!
  > Cam asta ii pe scurt ce am trait eu si colegii
  > mei!
  >
  >
  > Informatiile astea is brute, imi pare rau
  > ca nu am fost lasat sa imi fac ce am fost invatat sa fac!
  > Iubesc ceea ce fac, puteti sa dati cu orice in mine sau
  > Salvamont, dar am crescut in munte, am avut probleme, si
  > mi-as fi dorit sa fi avut pe cineva ca si colegii mei, la
  > care sa apelez in momentele alea critice, dar nu erau pe
  > vremea aia. Facem tot ce facem din cauza ca, chiar vrem sa
  > credem ca mai exista un pic de umanitate in tara asta si ca
  > valorile umane le eclipseaza pe cele materiale. Nu
  > remuneratia ne tine in job-ul asta, si nu ne punem la bataie
  > sanatatea si viata pt. un pumn de marunti, ci pentru ca ne
  > place le vedem fetele fericite ale oamenilor pe care ii
  > salvam. Si ii ajutam cu placere intotdeauna!
  >
  >
  > Nu vreau sa starnesc
  > polemici, nu am energie necesara de risipit, au cei din
  > presa, si aia care stau in studioul
  >
  > televiziunilor si nu au
  > habar ce inseamna sa umbli noaptea prin zapada ud la
  > picioare, cu rucsac de 20 de Kg in spate
  > incercand cu orice pret sa
  > iti ajuti un seaman! Ca asa vrei si poti!
  >
  >
  > Asa ca draga
  > domnule Daniel MATEI, eu is un
  > salvamontist simplu care mi-am dedicat mai bine de 10 ani
  > acestei activitati
  >
  > am facut
  > scoli peste scoli de tehnici de salvare, stiu cum sa
  > folosesc un gps….dar am fost pus intr-un beci langa
  > papucii vechi nefolositori
  > si eclipsat de intunericul
  > prostiei!
  >
  >
  > Iti multumesc domnule
  > Daniel MATEI, ca
  > mi-a dat ocazia sa imi exprim gandurile astea pornite din
  > frustrari, si sa stiti ca ma adresez cu “domnule”
  > nu din cauza ca vreau sa fiu ironic, ci din respect pt mama
  > mea care m-a educat sa fiu respectuos!
  >
  >
  > Doamne-ajuta!

  Care este motivul adevarat pentru care s-a ajuns aici? Cine dorea moartea celor din avion?

 5. Ghita Bizonu' Says:

  Radu Humor

  Cine ? Daca e adevarat nu stiu cine da stiu motivul. Sa demonstreze
  ca gubernu e gubernu e incapabil . Partial reusesc Ia vezi si9 comnetariile de aici :
  http://www.evz.ro/detalii/stiri/val-urias-de-emotie-si-compasiune-pentru-aura-ion-zeci-de-mii-de-romani-au-transmis-mesaj-1078225.html

  Vin alagerile!!

 6. Radu Humor Says:

  E curios cum trag politicienii noştri, mai ceva ca muştele la kkt,, la licuricii tăiaţi împrejur spre a-şi oferi nu numai serviciile sexuale, care n-ar trebui să ne intereseze, dar şi bunurile naţionale.
  E drept că odată ce facilitează afaceri din cele mai dubioase şi păguboase pentru statul român, obţin un grad de imunitate puţin ciuntită ( tăiată-mprejur ), dar de neatins pentru alte organe 😉
  Care ar trebui să ancheteze şi să pedepsească asemenea trădări naţionale :mrgreen:

 7. Theodora Says:

  Da, asta este omul pe care vreau sa il votez la alegerile prezidentiale !!!!

  „Din punct de vedere al comunicării, a fost catastrofală pentru că nici ministrul de Interne sau cineva în numele MAI, nici Ministerul Transporturilor sau directorul ROMATSA sau cineva în numele ministerului, nici STS nu au oferit pe parcursul orelor dramatice explicaţii de la cap la coadă. În funcţie de acest lucru putem să evaluăm şi să reevaluăm.” „La Guvern a fost azi evaluarea premierului, n-o discut. La partid, urmează în câteva zile o evaluare generală în care, evident, şi aceste evenimente vor fi luate în calcul cu precădere. Ca preşedinte de partid am posibilitatea să propun Biroului Politic Naţional retragerea unor miniştri liberali din Guvern. Prin statut, BPN poate face asta. Nu fac un secret din faptul că e foarte probabil să fac astfel de propuneri la această şedinţă”
  http://www.cotidianul.ro/crin-antonescu-a-fost-o…/

 8. Ghita Bizonu' Says:

  Sper ca diontai Radu Stroe a scos pe cativa in suturi racnind sa se zguguie mnsteru „afara incompentule”

  Demisia lui ii imbunateste imaginea – „a procedat varbateste ca un om de onoare” si are loc intr-un alt guvern . AIr daca inainte de a plecva a facut „curatenie” .. cadfn va fi ministru alta data …. trenburile vor „zbarnai”ca stanbimea va fi speriata „ba asta e rau!!”

 9. Roxana Iordache Says:

  Theodora, bine că-l votezi măcar tu. :mrgreen:

 10. Roxana Iordache Says:

  Pentru mârlani: Parchetul a cerut achitarea. Atât de cretină e cauza. Dar feseniştii imbecili n-au cum să priceapă.

 11. Sandi Says:

  Belzebut isi freaca copitele ! A scapa de Stroe. Ii statea in gat !

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: