O ZI CRUCIALĂ PENTRU ROMÂNI, IGNORATĂ. ROG SF. SINOD AL B.O.R. SĂ DECIDĂ CRUCE ROŞIE PENTRU SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR BRÂNCOVENI

Brancovenii razbointrucuvant

Foto via http://www.razbointrucuvant.ro

Sfinţii Brâncoveni au fost martirizaţi în zi de Adormirea Maicii Domnului, acum 299 de ani. De aceea, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, când a decis canonizarea (20 iunie 1992), i-a trecut în calendar cu data de 16 august. Rog Sfântul Sinod să acorde cruce roşie acestei date.

Ar trebui să fie sărbătoare naţională. Măcar fiindcă ar fi două zile libere una după alta, poate s-ar întreba şi românii cărui fapt datorează bucuria.

Cât(e) mai ştim despre această istorie, despre istoria noastră, în general şi în particular? La noi, memoria se defineşte prin uitare a identităţii naţionale.

După lunga noapte comunistă, în care propaganda ne-a virusat sistemul imunitar, noi fie „ne demitizăm”, fie ne ignorăm reperele cardinale.

De ce? De proşti, era să să zic. A fost primul impuls. De fapt, e o campanie de spălare a creierelor care are ca finalitate transformarea poporului român într-o populaţie aflată la discreţia tuturor manipulărilor distrugătoare de conştiinţă şi de fiinţă naţională.

Nu trebuie să avem demnitate de ţară şi conştiinţă a apartenenţei creştine etnogenetice; noi trebuie să avem complexe, în aşa fel încât să ne dispreţuim ţara şi tradiţia, şi să cultivăm, până la cult idolatru, repere şi valori străine de interesele naţionale. Ca să cerem să fim aserviţi.

Tot felul de inculţi cu aere docte vin şi ne dau lecţii, de exemplu, despre „vechea” Europă şi „noua”. Iar tinereii de noi, care am apărat-o pe bătrânică de mai multe atentate, tăcem şi încasăm. În loc să le spunem că „noua Europă” sunt ei, cei spălaţi pe creier, Iudele lepădării de Hristos.

Un popor sănătos ar marca evenimentul din calendarul de azi, l-ar cinsti firesc, aşa cum respiră. Dacă s-ar face un sondaj real, poate nici 5% n-ar şti despre ce e vorba şi mai puţini cei care ar avea informaţiile istorice.

Constantin Brâncoveanu era un tânăr boier luminat, destoinic şi mai ales, credincios. Adică, în Dumnezeu. Adică, fidel ţării, neamului, familiei şi totodată – sau tocmai de aceea – excelent diplomat. Depăşise cu doar un an vârsta lui Hristos de pe cruce când, după moartea lui Şerban Cantacuzino, l-au chemat pe tron. Iniţial, a refuzat. Au urmat 26 de ani de înflorire a Ţării Româneşti, culturală, bisericească, educaţională – toate trei, în strânsă relaţie – o epocă, un stil care persistă, după atâtea vicisitudini, în patrimoniul cultural şi identitar al României.

După care blestemul fratricid, firul roşu al istoriei naţionale, a lovit din nou, cu mâna rudelor Cantacuzine, care, deşi era garantat pe viaţă, l-au detronat profitând de conjunctura cantemirească din Moldova a războiului ruso-turc, turnându-l turcilor că ar fi uneltitor contra Înaltei Porţi. Trădarea s-a comis chiar în Miercurea Mare, cea cu arginţii lui Iuda, după care, în Vinerea Mare a anului 1714, domnitorul mazilit şi familia lui au fost duşi şi întemniţaţi la Istanbul, în „Temniţa celor Şapte Turnuri”.

Avea unsprezece copii, patru băieţi şi şapte fete. Sultanul Ahmed al III-lea, cunoscându-i pregătirea culturală, diplomatică şi militară, a vrut să-l folosească de partea lui, cerându-i să treacă la mahomedanism, împreună cu familia. Domnul a refuzat să se lepede de Hristos şi au urmat torturi, din primăvară până-n vară, chinuri cumplite şi fără rezultat, căci nici un fiu nu s-a clintit din credinţă. Cununa muceniciei începea să se ivească deasupra creştetelor lor.

Execuţia a fost programată cu multă ostentaţie imperială, cruzime belicoasă şi sfidare cinică, în chiar ziua de 15 iunie, de Adormirea Maicii Domnului, de onomastica Doamnei Maria Brâncoveanu şi totodată, aniversarea Domnului Constantin Brâncoveanu, care împlinea 60 de ani.

La marele spectacol în aer liber, cu Marea Neagră martoră, sultanul i-a lăsat să-şi facă o rugăciune, după care le-a mai cerut o dată osândiţilor să abjure şi să se turcească. Românii L-au mărturisit încă o dată pe Hristos. Sultanul s-a înfuriat şi a ordonat gâdelui să-i decapiteze succesiv, în aşa fel încât tatăl să-şi vadă fiii murind. Primul cap căzut – dar numai prin secure – a fost cel al ginerelui domnitorului-martir, sfetnicul Ianache Văcărescu. Au urmat, în ordinea descrescătoare a vârstei, fiii, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei. Ultimul mucenic fiind Constantin cel mare Brâncoveanu – căruia toată viaţa numele imperial cu semnul crucii i-a fost stea polară.

Magnifică e gloria creştină a morţii celor şase sfinţi români. Sunt relatări ale unor martori străini, nu doar legende testimoniale. Printre ei, ambasadorul Veneţiei, Andrea Memno, care i-a raportat Dogelui într-o scrisoare scena execuţiei (integral redată aici: http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/cararea-imparatiei/cum-murit-constantin-brancoveanu-copiii-79722.html). Constantin Brâncoveanu a zis aşa:

„Fiii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce am avut, am pierdut; să nu ne pierdem însa şi sufletele! Staţi tare şi bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă de moarte! Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit: credeti tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi nici vă clătinaţi din credinţa cea pravoslavnică, pentru viaţa şi lumea aceasta!”

Iar când i-a venit rândul, Mateiaş, fiul cel mai mic, de 16 ani, s-a îngrozit şi a zis că se turceşte. Atunci, tatălui lui l-a ajutat să-şi capete cunună: „Mai bine să mori în legea creştinească, decât să te faci păgân, lepadându-te de Iisus Hristos pentru a trăi câtiva ani mai mult pe pământ!„.

Iar băiatul i-a ordonat gâdelui: „Vreau să mor creştin. Loveşte!”.

Ar trebui să fie o deviză pe blazonul guvernanţilor. Mai ales că ei nici nu sunt în situaţia să se martirizeze, ci doar să fie demni. Şi să apere demnitatea naţională.

Numai că ai noştri se turcesc de voie, pentru măriri deşarte şi arginţi. Au închinat mai multor „Înalte Porţi”, ţara sfinţită dumnezeieşte de sângele sfinţilor martiri. Martiriul Brâncovenilor şi al Văcărescului e un blazon naţional în faţa căruia mărimile UE ar trebui să se plece. Iar gitensteinii şi femeiştii, să plece.

Apropo, staţi să vedeţi, că n-am terminat de rememorat. Sultanul a invitat la execuţie toţi ambasadorii puterilor europene. Şi presa vremii (dintre care o gazetă franţuzească a scris inepţia că Brâncoveanu a fost executat fiindcă era datornic la Poartă). „Vechea” Europă a tremurat în fusta-pantalon. Şi nici n-a suflat în faţa spectacolului înfiorător cu ţestele martirilor creştini înfipte în pari şi lăsate mai multe zile în faţa Seraiului. Trupurile au fost aruncate în mare şi recuperate, ulterior, de pescari, ca să fie îngropate creştineşte.

Mai vreau să amintesc câteva aspecte. Fiii Brâncoveni erau de-o elevaţie impresionantă. Ca şi ginerele Ianache. Nu beizadele răsfăţate, ci atleţi ai lui Hristos, oşteni cu educaţie puternică, spirituală şi militară. Fiul cel mare, Constantin, era viteaz de mic. Fiii mijlocii, Ştefan şi Radu, aveau o vocaţie literară şi mistică luminoasă. Au scris imne de laudă creştine şi îndemnuri la urmarea sfinţilor, chiar a sfinţilor martiri. Ştefăniţă şi-a celebrat patronul, primul martir al creştinismului, care l-a imitat pe Hristos chiar şi prin rugăciunea de a-i fi iertaţi torţionarii. Radu a cântat-o pe Maica Domnului. Iar Constantin-Vodă, înainte de a fi legat şi dus la Istanbul, i-a spus uzurpatorului să fie iertat, dar şi ferit de mânia divină. Sfârşitul trădătorilor avea să fie jalnic, o moarte fără onoare, de mâna turcilor întorşi împotriva lor.

În final, mă refer la Maria Brâncoveanu. Şi-a pierdut bărbatul, după 40 de ani de convieţuire frumoasă şi rodnică. Şi-a pierdut şi fiii, trăind durerea Maicii Domnului. La fel cum Constantin Brâncoveanu a trăit durerea Tatălui Ceresc, faţă de care martiriul Fiului i-a fost izbăvire.

Maria Brâncoveanu, fetele ei şi ceilalţi gineri au reuşit, până la urmă, să revină în ţară, chiar împreună cu noul domnitor, Constantin Mavrocordat. Ea s-a rugat pentru iertarea şi luminarea trădătorilor. Doar că aceia recidivaseră (cât încă mai erau la putere, au trimis vorbă mincinoasă că, pentru o sumă de bani, turcii sunt dispuşi să-i lase pe Maria şi ai ei să revină acasă, după care tot ei au luat banii, lăsându-i surghiuniţi). Sfârşitul lor a fost, cum aminteam mai sus, cumplit. Cumplit de umilitor.

Moartea înălţătoare a Brâncovenilor a fost cântată în folclorul românesc. Pe atunci, românii încă îşi cinsteau eroii şi martirii. Încă era vie credinţa în Dumnezeu. Adică, lucrătoare.

Printre primele lucruri pe care mi le amintesc din copilărie este şi balada culeasă de Alecsandri, despre Constantin Brâncoveanu. Mi-o spunea mamaia. Şi de multe ori, o rugam să mi-o repete. Ştia pe de rost multe, foarte multe poezii. Şi proverbe. Pe unele chiar le inventa ea, în matricea educaţiei ancestrale.

Poezia despre Brâncoveanu Constantin, domn creştin, care a preferat să moară cu fiii lui decât să se lepede de Hristos face parte din formarea conştiinţei de sine la români. Încă am avut şansa ca la temelia conştiinţei de sine să am credinţa bunicii mele materne. Moştenită din bătrâni.

Nu mă întreb dacă în cărţile de citire sau măcar în clasele superioare din învăţământul obligatoriu mai figurează asemenea baladă. Răspunsul e previzibl. Şi mai trist e că nici nu mai există decât cel mult o generaţie care ar putea-o duce mai departe.

Că din partea guvernanţilor, slabe speranţe. Turcirea e prea lucrativă şi indolenţa, prea ispititoare. Iar presa moare lent, în propria-i ignoranţă. Televiziunile nu pomenesc nimic despre această dată crucială şi constitutivă a istoriei naţionale. Preferă schimonoselile lui Băsescu, maimuţărelile Udrei, palavrele lui Ponta şi alte prostii.

La nivelul ăsta am ajuns. Mult sub Marea Neagră, care a oglindit faptele Sfinţilor Brâncoveni.

P.S. Trupul sfântului Constantin Brâncoveanu a fost adus de Doamna Maria când s-a întors din surghiun şi îngropat în cripta din Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală, una din numeroasele ctitorii brâncoveneşti. La Kilomentrul Zero. De acolo începe toată minunea persistenţei poporului român în istorie şi a României ca stat naţional. Şi repet: oricât de grele vremuri ar veni, România nu piere, iar poporul român va dăinui. Fie şi în criptele martirilor.

34 răspunsuri to “O ZI CRUCIALĂ PENTRU ROMÂNI, IGNORATĂ. ROG SF. SINOD AL B.O.R. SĂ DECIDĂ CRUCE ROŞIE PENTRU SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR BRÂNCOVENI”

 1. Radu Humor Says:

  Excepţionale !
  Atât postarea, dar mai ales dragostea aceasta mistuitoare pentru credinţa şi neamul strămoşesc !
  Mulţumesc Roxana Iordache !
  Dumnezeu să te şi să ne ajute să trecem prin aceste vremuri cu ţara sub ocupaţie străină, iar noi „ocupaţi” cu fel de fel de nimicuri, numai cu prezentul şi cu viitorul nostru – nu ( trecutul a ajuns să nu ne mai aparţină, silit să râmână în umbră până când neamul ăsta va naşte din nou Brâncoveni, nu Băsişti :mrgreen: )
  Din păcate cei care ar trebui să se trezească fiind vorba de atacul la rădăcina creştină a neamului românesc, capetele Bisericii Ortodoxe Române au căzut şi ele !
  Nu sub secure, ci sub ..securism 🙄
  Acum :
  Vai, nouă !
  În curând însă şi lor !

 2. Donkeypapuas Says:

  „In ziua in care Brancovenii piereau la Stambul, s-a intamplat un fenomen straniu. Retrasa pentru reculegere la Manastirea „Dintr-un lemn”, Pauna a avut o nalucire groaznica. Cu ochii mintii, ea a vazut executia care tocmai avea loc. A inceput sa planga, sa tipe, apoi a lesinat. Si-a revenit abia dupa cateva zile. Lacrimile si isteriile ei au fost platite cu sange. Sotul ei a fost convins ca o matusa de-a lui, ajutata de cateva femei, i-ar fi facut vraji. Pe „colaboratoare” le-a spanzurat, iar matusii i-a rezervat o soarta si mai ingrozitoare. A zidit-o de vie intr-o chilie, unde a lasat-o sa moara in chinuri. ”
  Este vorba de soţia lui Ştefan Cantacuzino, cel care i-a luat scaunul de domnie lui Constantin Brâncoveanu. De episodul din mânăstire citisem în lucrarea lui Valeriu Anania (pe atunci încă nu era PS Bartolomeu” „Cerurile Oltului”

 3. Donkeypapuas Says:

  A dispărut linkul de unde am scos citatul:

  http://jurnalul.ro/special-jurnalul/calaul-din-umbra-55028.html

 4. O ZI CRUCIALĂ PENTRU ROMÂNI, IGNORATĂ. ROG SF. SINOD AL B.O.R. SĂ DECIDĂ CRUCE ROŞIE PENTRU SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR BRÂNCOVENI » Bloogle Says:

  […] Original Blog » […]

 5. Radu Humor Says:

  Roxana, fă cumva să ajungă la Virgil !

 6. Roxana Iordache Says:

  @Radu Humor. Iarăşi exagerezi, îţi mulţumesc, dar eu sunt zero faţă de acei martiri.

  @Donkeypapuas. Mulţumesc. Tradiţia spune că s-a îndrăcit.

 7. R.Daniel Says:

  Din cate stiu, turcii si-au cerut scuze popoarelor din Balcani pentru cele patru secole in care le-au creat mari neplaceri, prin vocea primului ministru care acum cativa ani spunea ceva de genul ‘Bine ne-am regasit dupa o suta de ani!’(Observ ca turcii nu se dezmint si au aplicat rele …tratamente celui mai important reprezentant al romilor, aflat acolo in vacanta.)

 8. Radu Humor Says:

 9. Marius Mina Says:

  ce-am fost si ce-am ajuns…si noi vb de de cioaba si jigodiile care ne umplu spatiul

 10. romania inedit Says:

  In loc de 15 august, scrisarati ca executia a fost programata pe 15 iunie.

 11. mihai444 Says:

 12. Popovici Loredana Says:

  Un articol pur si simplu…fara cuvinte! excelent! coplesitor. Si totodata imbucurator ca in inimile tinere mai zvacneste fiorul dulce, romanesc. Fiorul care imbarbata martirii, dadea curaj vitejilor, putere mamelor.Fiorul sfant al dragostei lui Hristos.

 13. O ZI CRUCIALĂ PENTRU ROMÂNI, IGNORATĂ. ROG SF. SINOD AL B.O.R. SĂ DECIDĂ CRUCE ROŞIE PENTRU SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR BRÂNCOVENI | Foaie Națională Says:

  […] autor: Roxana Iordache […]

 14. Petre Elena Says:

  ar trebui ca toti parinti si bunici sa vorbeasca cu copii si nepoti lor despre aceste fapte si sa le insufle dragoste de tara si adevarati eroi.

 15. Roxana Iordache Says:

  Bun venit şi vă mulţumesc mult! Şi o precizare: inima mi-o fi tânără, dar vârsta mea biologică a schimbat prefixul tinereţii. 🙂 Tinere – şi frumoase – sunteţi voi, după cum vă văd din poze şi mai ales, din cuvinte. Surioare întru Hristos. 🙂

 16. viktorkatrina Says:

  „Turcocraţia toarnă aşadar în bronz post-bizantin „Ortodoxia“ românească. Observaţia nu e nouă. A făcut-o deja în 1700 episcopul Athanasie, întors de la Viena, unde se angajase în numele său şi al românilor ardeleni să primească unirea cu Biserica Romei. În soborul convocat în acel an la Alba Iulia, popii, negustorii şi boierii braşoveni şi făgărăşeni, incitaţi de Constantin Brâncoveanu, nu acceptă să se unească cu „Împăratul“, „Vlădica“ şi „Ţara“, adică cu românii care puteau avea, în temeiul mecanismelor reprezentative recunoscute de constituţiile transilvănene, o voce legală. O cronică din Schei relatează că Athanasie ia act de refuzul lor cu aceste cuvinte: „voi nu sănteţi din săborul nostru… să vă duceţi la ţara Turcului“.”

  Hahahahaha!
  Luptam, Ardealul nu-l cedam !!!

  A propos Roxy, stiai ca Maniu si Coposu nu erau ortodocsi ?

 17. Roxana Iordache Says:

  KK, eşti inteligent ca de obicei. Ştiai că străbunicul lui Coposu îl ameninţa pe drăguţul de împărat că trece înapoi la ortodoxie – adică, toată congregaţia, pentru că el era protopop – dacă nu le porunceşte grofilor să stea pe fundu-le? Ha-ha-ha-ha!

  Coposu a ştiut tot timpul că uniaţia a avut o raţiune politică, fără legătură cu temeiul mistic.

 18. viktorkatrina Says:

  Radu Humor
  De ce nu vrei tu sa pui mana pe carte sau gugal, bah baiatule ?
  Despre care credinta stramoseasca vorbesti tu, de cea impusa de bulgari ? Din cate am invatat eu, parca se zicea ca noi suntem latini…..de fapt, singurii latini ortodocsi…

 19. Roxana Iordache Says:

  Marius Mina, voi ce-aţi fost aţi rămas. Nu degeaba spunea Ţuţea că machidonii sunt români absoluţi. 😉

 20. viktorkatrina Says:

  Roxy
  Era doar un simplu santaj, dar stii bine ca un Ardelean nu poate fi ortodox…

 21. Roxana Iordache Says:

  KK, cum spuneam, eşti inteligent. 😆

 22. Roxana Iordache Says:

  KK, dacă tu eşti cum eşti, n-are rost să-i subestimezi pe ardeleni. 😆

 23. Roxana Iordache Says:

  Neamul lui Avram Iancu nu era ardelenesc, nu? Era doar o iscoadă regăţeană infiltrată anticipat. 😛 După tine, ardelenii încep cu uniaţia. Depăşeşti chiar istoriografia ungurească românofobă, ăia erau mai generoşi cu cronologia. 😆

 24. viktorkatrina Says:

  Roxy, multi Iasoveni se considera Ardeleni….dar adevaratii, au bunici si strabunici in Ardeal..

 25. Roxana Iordache Says:

  Deci, Avram Iancu nu era adevărat. 😆

 26. viktorkatrina Says:

  Roxy, poate ca intr-o zi si capsunarii se vor revolta…si se va gasi vreun Avram Ianculescu, care sa-i reprezinte….

 27. viktorkatrina Says:

  Roxy
  Am si eu o rugaminte: da un sarci despre Betlehen Gabor pe gugal, dupa care, vei intelege, probabil, de ce Avram Iancu, care a incendiat Bibliotheca, este detestat de adevaratii Ardeleni

 28. Radu Humor Says:

  Băi, ce subiect interesant au găsit ăştia din massmedia:
  Cică prinţesa Irina fiica Regelui Mihai, s-ar fi jucat şi ea cu cocoşeii precum Udrea şi Eba, care a şi rămasă plină de Sida, adică borţoasă.
  De prima nu se prinde nimic, deşi a avut şi Cocoş cu acte şi o mulţime doar pentru acte, înclusiv sexuale.
  Cu ăsta singur, Dorin, Udrea a reuşit să câştige milioane de euro prin asfaltări şi prin parcări ( în care-i specialistă !), nu doar vreo 2000 de dolari cât ar fi obţinut prinţesa din luptele de cocoşi şi pentru care riscă vreo 5 ani de închisoare.
  În schimb Leana noastră (parcă suntem blestemaţi, cu astea !) riscă să ajungă preşedinte, dacă celălalt pintenat de la Cotroceni, a cărui ţiitoare de vorbă politică este, nu se răzgândeşte, sau nu se răzgândesc serviciile şi agenturile străine să-l lase din braţe şi pe el, eventual să-l lase să dea din braţe prin mările lumii, că nave româneşti , pe care să le comande, cică el, cel proaspăt brevetat, nu mai avem !
  Până la urmă se dovedeşte că e specialistă în a se juca cu cocoşelul de la Cotroceni ( se cunoaşte „mâna” Tantei Petruţa, care a învăţat-o să se joace cu p…rima 😳 ), care cântă cum vrea ea şi de la o vreme, calcă în străchini, mai ceva ca un elefant , doar -doar va reuşi s-o lase în haremul de la Cotroceni, cât are el treabă pe la Palatul Victoria , care pare să nu-i mai surâdă lui Victoraş 🙄
  Altul, ce se dă mare cocoş, dar se pare că nu-i decât o biată orătanie de curte ( e drept că el susţine că-i curte europeană, sau cel puţin constituţională, dată fiind pregătirea lui de bază, de care a umplut ţara până la refuz, că avem mai mulţi procurori în funcţie de magistraţi decât Rusia şi America la un loc !).
  Sunt curios acuma, dacă prinţesa, pentru 2000 de dolari va face 5 ani de închisoare, cam în ce secol ar trebui ( după legile americane, că după ale noastre….) să iasă din închisoare a noastră:
  prinţesa vuitoanelor, a schimburilor orale în care n-o întrece nimeni, a terenurilor de sport în pantă, a piscinelor fără apă şi a furtului neruşinat din banul public ( câteva sute de milioane de euro, după cât se laudă că au descoperit, pe post de cocoşei, organele de control ale lui Ponta ) ?!

 29. PELERIN ORTODOX » 16 august: O ZI CRUCIALĂ PENTRU ROMÂNI, IGNORATĂ. ROG SF. SINOD AL B.O.R. SĂ DECIDĂ CRUCE ROŞIE PENTRU SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR BRÂNCOVENI Says:

  […] Sursa: https://roxanaiordache.wordpress.com/ […]

 30. Radu Humor Says:

  Văd că este unul ce se dă pe aici uragan, deşi nu-i decât o chestie urât mirositoare, ca tot ce iese de vreo 10 ani de la Palatul Cotroceni, a cărui aerisire grabnică se impune !

 31. Roxana Iordache Says:

  KK, Q.E.D. 😛

 32. Donkeypapuas Says:

  @urangutanulbozgor

  Ai auzit măcar o dată în viaţă de împăratul Iustinian?

 33. De ce nu cinstim Martiriul Sfintilor Brancoveni ca SARBATOARE NATIONALA? Ce inseamna a gandi si simti “romaneste”? - Recomandari Says:

  […] […]

 34. viktorkatrina Says:

  monkeypapuas

  esti jalnik, bajatule…pari a fi consilierul lui Becali Cel Sfant…

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: