ÎN ATENŢIA P.F.DANIEL ŞI A SF.SINOD AL B.O.R., ENCILCICA „CĂTRE POPOR” A OMOLOGILOR GRECI SAU CE ÎNSEAMNĂ BISERICA LUPTĂTOARE, ACEI PREOŢI CU CRUCEA-N FRUNTE

Foto: via patermihail. Traducere din greacă: Mihail Ilie

Ierarhia Bisericii Greciei care s-a întrunit în şedinţă ordinară pe 5-8 octombrie 2010 simte nevoia să se adreseze creştinilor săi, poporului lui Dumnezeu, dar şi fiecărui om bine intenţionat, pentru a vorbi pe limba adevărului şi a dragostei.

Zilele pe care le trăim sunt grele şi critice. Trecem ca ţară printr-o criză economică cumplită care creează multora nesiguranţă şi teamă. Nu ştim ce ne aşteaptă în ziua de mâine. Ţara noastră se pare că nu mai este liberă, ci în fapt este administrată de creditorii noştri. Ştim că mulţi dintre dumneavoastră aşteptaţi de la Biserica ce vă păstoreşte să vorbească şi să ia poziţie asupra evenimentelor la care suntem martori.

Este adevărat că ceea ce se întâmplă în patria noastră este inedit şi cutremurător. Criza duhovnicească, socială şi economică merge mână în mână cu răsturnarea întregii firi. Este vorba de încercarea dezrădăcinării şi distrugerii temeiurilor multor tradiţii care până acum erau considerate de la sine înţelese pentru viaţa poporului nostru. Din punct de vedere social se operează o răsturnare a valorilor şi a drepturilor, desigur cu un argument evident: măsurile acestea le cer creditorii noştri. Declarăm de aceea că suntem o ţară sub ocupaţie şi că executăm poruncile conducătorilor – creditorilor noştri. Întrebarea care se naşte este dacă solicitărilor lor privesc doar chestiunile economice şi de asigurări sau vizează şi fizionomia duhovnicească şi culturală a patriei noastre.

În faţa acestei situaţii orice om raţional se întreabă: de ce nu am luat mai devreme toate aceste măsuri drastice, care astăzi sunt caracterizate drept necesare. De ce nu am tratat la timpul lor toate aceste boli ale societăţii şi ale economiei pe care azi le realizăm în un mod brutal? Persoanele de pe scena politică din ţara noastră sunt, de decenii, aceleaşi. Cum au socotit atunci costul politic, ştiind că conduc ţara la catastrofă, iar azi ei se simt în siguranţă, pentru că acţionează de pe poziţia celor care dau porunci? Au loc răsturnări radicale pentru care altădată se revolta întreaga Grecie, iar azi ele se impun aproape fără împotriviri.

Criza noastră economică, în cuvinte foarte simple, se datorează diferenţei dintre producţie şi consum. Între ritmul lent al producţiei pe care îl atingem şi nivelul ridicat de viaţă cu care ne-am învăţat să trăim. Când ceea ce se consumă este mult mai mare decât ceea ce se produce, atunci balanţa economică înclină spre partea cheltuielilor. Ţara noastră, pentru a face faţă, este nevoită să se împrumute cu speranţa că balanţa perturbată se va reechilibra. Atunci când însă nu se întâmplă acest lucru şi creditorii cer returnarea împrumuturilor plus dobândă, se ajunge la criză şi la faliment. Criza economică care chinuie şi domină ţara noastră nu este însă decât vârful iceberg-ului. Este urmarea şi rodul unei alte crize, a celei duhovniceşti. Disproporţia dintre producţie şi consum prezintă însă nu doar o dimensiune economică, ci în primul rând este un fapt duhovnicesc. Este indiciul crizei duhovniceşti, care priveşte atât conducerea ţării, cât şi poporul. O conducere care nu a putut să aibă o atitudine responsabilă faţă de popor, care nu a putut sau nu a vrut să vorbească pe limba adevărului, care a promovat modele eronate, care a cultivat relaţiile clientelare, numai şi numai pentru că a avut ca scop deţinerea puterii. O conducere care în practică se vădeşte că a subminat interesele reale ale ţării şi ale poporului.

Şi pe de altă parte, un popor, adică noi, care ne-am purtat iresponsabil. Ne-am lăsat pradă bunăstării, îmbogăţirii facile şi traiului bun, ne-am dedat câştigului uşor şi înşelăciunii. Nu ne-am pus problema adevărului lucrurilor. Revendicarea arbitrară a drepturilor de către bresle şi grupuri sociale, cu o desăvârşită nepăsare faţă de coeziunea socială, au contribuit în mare măsură la situaţia de astăzi.

Esenţa crizei duhovniceşti este absenţa sensului vieţii şi încarcerarea omului în prezentul liniar, adică în instinctul lui egoist. Un prezent fără viitor, fără perspectivă. Un prezent condamnat la plictis şi monotonie. Viaţa a devenit un interval de timp între două date, a naşterii şi a îngropării, cu un interval necunoscut între ele.

Într-o asemenea perspectivă, deşertăciunea se ia la întrecere cu iraţionalul şi lupta o câştigă totdeauna tragicul. Când te adresezi tinerilor şi îi întrebi: „de ce iei droguri, fiule?” şi îţi răspund: „spuneţi-mi dumneavoastră de ce să nu iau? Nu sper nimic, nu aştept nimic, singura mea bucurie este atunci când înfig injecţia şi călătoresc (în alte lumi)”; sau atunci când atragi atenţia unui tânăr că luând droguri va muri, iar el îţi răspunde cu un zâmbet tragic: „nu înţelegeţi că eu iau droguri, ca să trăiesc”, atunci înţelegi cât de incredibil de adevărate şi de potrivite în tragismul lor sunt cuvintele de mai sus. În loc deci de sens al vieţii noi am urmărit bunăstarea, traiul bun, puterea economică. Când însă nu există altă perspectivă de viaţă în afară de consum, când puterea economică şi demonstrarea ei ostentativă devine singurul mod al recunoaşterii sociale, atunci diferenţierea de restul lumii este singurul drum de viaţă, pentru că altfel, dacă nu eşti imoral, eşti prost. Aşa au gândit şi au făptuit mulţi, aşa am ajuns la diferenţierea şi de putere, dar şi de poziţie în poporul nostru. Întrebarea – dilema lui Dostoievski „libertate sau fericire?” o trăim în tot tragicul ei. Am ales bunăstarea contrafăcută şi am pierdut Libertatea persoanei noastre, am pierdut Libertatea ţării noastre. Astăzi omul în mod justificat tremură mai degrabă dacă „oare nu cumva i se vor micşora veniturile?”, dar nu se nelinişteşte pentru deficienţele educaţiei care îi privesc pe copiii săi şi nu se îngrijorează de înjosirea persoanei umane. Aceasta deci este esenţa adevăratei crize şi sursa crizei economice pe care atât de nemilos o exploatează actualii „negustori de popoare”.

În Sinodul Ierarhiei, noi, părinţii voştri duhovniceşti, ne-am făcut autocritica, am dorit să ne confruntăm cu responsabilităţile noastre şi să cercetăm care este partea noastră de vină în prezenta criză. Ştim că uneori v-am mâhnit, v-am smintit chiar. Nu am reacţionat direct şi la momentul potrivit faţă de atitudini care v-au rănit. Negustorii distrugerii relaţiei dintre popor şi Biserica sa care îl păstoreşte au exploatat îndeajuns şi în mod pragmatic scandalurile fabricate şi au încercat să destrame încrederea dumneavoastră în Biserică.

Dorim să vă spunem că Biserica are antidotul consumului ca mod de viaţă şi acesta este asceza. Şi dacă consumul este sfârşitul, pentru că este o viaţă fără sens, asceza este drumul, pentru că conduce la o viaţă cu sens. Asceza nu este privarea de plăcere, ci îmbogăţirea vieţii cu sens. Este antrenamentul sportivului care îl conduce la competiţie şi la medalie, iar această medalie este viaţa care biruieşte moartea, viaţa care se îmbogăţeşte cu dragoste. Asceza este drumul libertăţii, împotriva sclaviei inutilului care astăzi ne înjoseşte.

Ne nelinişteşte situaţia Educaţiei noastre, pentru că sistemul educaţional actual se raportează la elev nu ca la o persoană, ci ca la un calculator electronic şi singurul lucru pe care îl face este să îl „încarce” cu materie, neinteresându-se de întreaga sa personalitate şi de aceea copiii noştri cu îndreptăţire se împotrivesc. De aceea suntem neliniştiţi în privinţa proiectului ”noii școli” care se pregăteşte. Manualele şcolare se scriu, într-adevăr, cu răspunderea guvernului, dar conţinutul lor îl vizează şi pe ultimul cetăţean grec, care aşteaptă de la Biserica sa să îi facă cunoscut cu putere şi glasul său smerit.

Înţelegem că toate parohiile noastre trebuie să devină spaţii ospitaliere pentru tinerii noştri, aşa cum sunt deja destule dintre ele, în care mulţi tineri găsesc refugiu în căutarea lor după sens şi speranţă.

Ştim că cereţi de la noi, păstorii voştri, o Biserică eroică, cu vigoare, care să aibă cuvânt profetic, vioi, nu o Biserică secularizată, ci una sfinţită şi sfinţitoare, o Biserică liberă şi care să păstorească cu putere. O Biserică care nu se teme să ia poziţie faţă de sistemul viclean al acestei lumi, indiferent dacă împotrivirea ei înseamnă prigoană sau şi martiriu.

Biserica este singurul organism care poate să stea nemijlocit alături de om şi să îl sprijine. Biserică însă suntem cu toţii şi aceasta este puterea noastră şi puterea ei. La unitatea dintre păstori şi popor ţintesc negustorii de popoare şi încearcă să o submineze. Ei ştiu că dacă vor „pierde” păstorul, cu uşurinţă se vor risipi oile şi le vor supune. Istoria ne învaţă că acolo unde Dumnezeu a fost luptat, scopul final era omul şi înjosirea lui. Întruparea lui Dumnezeu este cea mai mare recunoaştere a persoanei umane. Biserica nu se opune guvernării, ci acelora care exploatând guvernarea şi ascunzându-se în spatele puterii lucrează să vă priveze de speranţă. Aduceţi-vă aminte că pentru mulţi specialişti în economie, prezenta criză este fabricată, este o criză care urmăreşte controlul mondial de către puteri care nu sunt iubitoare de oameni.

Biserica lui Hristos are cuvânt pentru actuala situaţie, pentru că nu a încetat să fie şi trup al lumii, parte a istoriei. Nu poate să îngăduie nici nu fel de nedreptate, dar este datoare să arate disponibilitate pentru mărturisire şi martiriu. Ştim că oamenii de lângă noi suferă de foame, se află în sărăcie, se sufocă economic, deznădejdea de multe ori stăpâneşte inima lor. Cunoaştem acest lucru, pentru că prima lor oprire în căutarea speranţei este Biserica din zona lor, parohia lor. Scopul şi lupta noastră este ca fiecare parohie să devină centrul de unde activitatea pastorală a bisericii locale să îmbrăţişeze întreaga societate locală respectivă.

Decizia noastră este să creăm un observator al problemelor sociale cu scopul de a urmări îndeaproape şi de a preîntâmpina metodic problemele pe care le creează prezenta criză. Scopul nostru este să dezvoltăm lucrarea de asistenţă socială a fiecărei parohii, în aşa fel încât să nu mai existe nici măcar un om care să nu aibă o farfurie de mâncare. Cunoaşteţi şi dumneavoastră că în această privinţă Biserica realizează o lucrare uriaşă. Cunoaşteţi acest lucru, pentru că mulţi dintre dumneavoastră sprijiniţi voluntar acest efort al parohiei voastre şi îl susţineţi economic. Vă chemăm să staţi aproape fiecare de parohia voastră, pentru a înfrunta împreună aceste încercări.

Poporul nostru a trecut şi altă dată prin sărăcie şi foame, dar a îndurat şi a biruit, pentru că atunci avea perspective. Toţi împreună putem să ajutăm pe unul şi unul pe mulţi. Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică, ci de putere şi de dragoste. Cu acest duh, adunaţi în jurul marii noastre familii, Biserica, semnalând greşelile noastre, căutând sensul vieţii în dragoste, vom ieşi din această perioadă grea.

   14 decembrie 2010                         Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei

39 răspunsuri to “ÎN ATENŢIA P.F.DANIEL ŞI A SF.SINOD AL B.O.R., ENCILCICA „CĂTRE POPOR” A OMOLOGILOR GRECI SAU CE ÎNSEAMNĂ BISERICA LUPTĂTOARE, ACEI PREOŢI CU CRUCEA-N FRUNTE”

 1. julia Says:

  Ce dezamagire! Nu intelesesem ca nu e BOR, ci biserica greaca! Ma entuziasmasem deja, pentru ca nu citisem cu atentie titlul tau, Rox. 😦

  Dureros…….oare vor intelege ceva marea majoritate a preotimii romane? Nu e chiar nimeni in BOR sa renunte la aurul bisericilor si la pomenile grase, ca sa dea oamenilor un exemplu de umilinta si adevarata credinta?

  La Revolutie asta a fost una din ‘durerile’ mele: BOR NU a fost in fruntea noastra cu crucile si smerenia sa ne luptam cu diavolimea! Au aparut ca ciupercile dupa ploaie la spartul tirgului, cind nu mai era nici o primejdie fizica, reala, si s-au pus ATUNCI in fruntea noastra. Nu. Atunci nu ii mai voiam. Legatura mea personala cu Dumnezeu o facusem deja, si nu mai aveam nevoie de intermediari. Si le-am spus „pas!”.

  Sa isi fi intors Dumnezeu fata de la noi? …………….Chiar asa? Nu cred………….. Nu POT sa cred. Nu VREAU sa cred!

 2. Roxana Iordache Says:

  @Julia, nu putem fără biserică, fiindcă ne-am situa în afara propriului trup spiritual. Biserica suntem noi toţi, ierarhie şi credincioşi. Afirmaţia privind „legătura personală cu Dumnezeu” , „fără intermediari” îi place mult diavolului. :mrgreen: Acum, serios: când eşti bolnavă, te vindeci fără ajutor? La şcoală îţi dai singură notă? La judecată, judeci tu, fiind parte din proces? Just think about it, eşti o persoană bună, cu inimă şi inteligenţă deosebită.

 3. ÎN ATENŢIA P.F.DANIEL ŞI A SF.SINOD AL B.O.R., ENCILCICA “CĂTRE POPOR” A OMOLOGILOR GRECI SAU CE ÎNSEAMNĂ BISERICA LUPTĂTOARE, ACEI PREOŢI CU CRUCEA-N FRUNTE » Bloogle Says:

  […] Original Blog » 14 January 2011 – Blog « Varza. […]

 4. julia Says:

  Rox, multumesc de raspuns. 🙂

  Am fost prea dezamagita de biserica romana si nu cred ca am atita putere sa iert pe „omul lui Dumnezeu”, preotul roman. Poate ca ai dreptate, nu zic nu: doar sint Balanta si sar usor de la un argument la cel opus si le sustin pe amindoua cu aceeasi pasiune, gasind la ambele, desi opuse, argumente pro/con.

  Dar ma simt binecuvintata si am ajutorul lui Dumnezeu cu mine de ani si ani de zile. Ii multumesc in fiecare zi; in acelasi timp cer iertare pentru pacatele de care nu ma pot debarasa prea usor;

  Cind am nevoie de ajutor sau vindecare (fizica sau spirituala) ma ajuta RUGA rudelor si prietenilor…….si poate rugile mamei mele pe timpul cind era inca in viata, care s-a rugat pentru tot restul vietii mele. Dumnezeu sa o odihneasca in veci!

  In ce priveste scoala si judecata, raspunsul e nu. dar pentru mine sint toate separate de biserica.

  PS Curioasa coincidenta ca si tu si prietenii mei cei mai buni de aici, cu care am petrecut sarbatorile, ma indemnati cam in aceeasi perioada sa imi deschid din nou inima catre biserica. Poate ca o voi face, nu pot sa spun; dar NU va fi biserica romana. Iertare, nu vreau sa jignesc pe nimeni. Este o alegere personala.

 5. Nenea tata lu’ Emil | Blogul lui Nea Costache Says:

  […] Dr. Dorin Octavian Picioruș, Primadona, Pucca , Qadratus , Ramania lui Ionel – Tzuky, Raulito, Roxana Iordache, Sibilla,Simion Cristian, Simona Ionescu,Stefy, Stropii de suflet ai Aurei Georgescu , Strumfita […]

 6. Roxana Iordache Says:

  @Julia. Sigur că nu sunt legate de biserică, dar am adus vorba de ele pentru o analogie. La fel nici nu te poţi absolvi sufleteşte dacă nu te mărturiseşti, pentru ca apoi să te împărtăşeşti. Deci, măcar să fie biserică apostolică, dacă nu ortodoxă, atunci, catolică. Altfel, simpaticii protestanţi americani nu-ţi pot oferi altceva decât o companie plăcută pe care o poţi substitui citind. 🙂

 7. Huhu Says:

  Doamne ajuta sa scapam de diavolul portocaliu chior-chel-betiv-escroc-curvar!
  Biserica ortodoxa romana ar trerbui sa ia exempu de la cea greaca!

 8. dlnimeni Says:

  Off topic: imi face placere sa va anunt aparitia in blogosfera a blogului “omulsicetatea” http://omulsicetatea.wordpress.com/ , blog care apartine unui intelectual de calitate si pe care eu – si nu numai eu – il consider un om de remarcabila valoare. Vizitati-l.

 9. teaca Says:

  Gînd la gînd… http://teaca.wordpress.com/2011/01/12/de-ce-tace-biserica/

 10. Julia Says:

  Rox, multumesc ca iti pasa……… 🙂

  love u, girl!
  🙂

 11. Katrina Says:

  Dupa logica si inteligenta mea BOR nu se egzista!
  Traiasca Repulica Ardealul Liber!

  Eminescu nu egzista nici el, v’am mai spus’o.

  Daca as fi avut in mine gena scrisului cum au altii eram altcineva, tot cu KK dar asa sunt un Limbrik kare o iubeste pe Loreley pana la moarte.

 12. mihai4 Says:

  lov iou tu,Julia 🙂

 13. Plano10 Says:

  Prin USA(Uniunea Sovietica Ailalta) este si o Biserica Ortodoxa Rusa primitoare de suflete ratacite….

 14. Fault Says:

  BEATIFICAREA LUI TRAIAN BĂSESCU

  Cadavrul viu de la Cotroceni îndeplineşte condiţiile minimale pentru declanşarea beatificării sale, astfel :
  – A făcut minuni îndatorând ţara pentru cel puţin 5 generaţii, a generalizat analfabetismul, a colonizat ţările latine europene cu 4 milioane de români albi şi oacheşi, a desfiinţat serviciul militar obligatoriu şi armata în sensul strict al cuvântului, a asigurat o rată a natalităţii care să garanteze dispariţia poporului român în următorii 40 de ani, a distrus toată avuţia naţională, etc.;
  – Este mort ( de beat sau de iure);
  – S-a dovedit a fi mai catolic decât Papa în probleme de „ghiară” [ (ma)ghiară].
  Pentru determinarea Înaltei voinţe este importantă prezenţa ordonată la Cotroceni, în cel mai scurt timp, a câteva sute de mii de credincioşi României.

 15. Oglinda credinţei! O biserică pentru popor vs. o biserică a partidului la putere! « Hirlaul Edilitar Says:

  […] https://roxanaiordache.wordpress.com/2011/01/14/in-atentia-p-f-daniel-si-a-sf-sinod-al-b-o-r-encilcic… […]

 16. virusverbalis Says:

  Musai,nea Ilie,care mulge vaca,
  Va face un calcul, cand va fata capra…
  Si , tot lui, gaina cu privirea sui,
  Ii va da raportu’, cand va scoate pui…
  Pana si purcelu-i pus la socotit,
  Nu mai stie scroafa, cu cati s-a..parlit…

  Nea Ilie-i frant si-ar striga la luna,
  Numara la oare, cu abacu-n mana..
  Nu le mai da boabe, face socoteli,
  Ii iese cu plusuri, da in balbaieli…

  Undeva, la “centru” , un ministru tamp,
  Le-a bagat pe toate in soft, intr-un “camp”
  S-au amestecat, ca sa fie bine,
  Si-a iesit pe dreacu, numa “bubuline”..

  E zarva-n cotete, in grajduri e jale,
  Cocosu-i in transa, pana-i este moale…
  Totu-i parodie,multi nu au habar,
  La Bucuresti,Botis,da la ..”circular”..
  Vai de muica lui si a cui l-a pus,
  Astia-s panarame si e putin spus
  ps/Pozele pe blog

 17. Fault Says:

  Motto :Talia I [ I(talia) ] este singura măsură pe care o oferă piaţa locală dacilor coborâţi de pe Columna Traiană, şi asta second-hand !…

  RUGĂCIUNEA UNUI DAC
  de Eminescu

  Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,
  Nici sâmburul luminii de viaţă dătător,
  Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna,
  Căci unul erau toate şi totul era una;
  Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată
  Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată,
  Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi :
  Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi ?

  El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii
  Şi din noian de ape puteri au dat scânteii,
  El zeilor dă suflet şi lumii fericire,
  El este-al omenimei izvor de mântuire :
  Sus inimile voastre ! Cântare adeceţi-i,
  El este moartea morţii şi învierea vieţii !

  PS Aniversăm nişte ani de la naşterea Titanului (n.15.01.1850).

 18. Ovidiu Says:

  INCENDIAR EXCLUSIV VEZI UN INTERVIU CU ILONA CARE A FOST BONA CELOR DOI COPII MAI MARI AI FAMILIEI CEAUSESCU DIN 1947 PINA 1954, AICI ILONA CONFIRMA CA VALENTIN PE CARE L-A CRESCUT DE LA NASTERE ESTE FIUL NATURAL NU ADOPTIV VEZI POZE INCENDIARE CU VALENTIN ZOIA SI NICOLAE CEAUSESCU!!!!!

 19. Ghita Bizonu' Says:

  latrina

  de ce te mai chinui ? Nu ar fi mai bine sa dai curs sfatului meu si sa sugi ceva de cal 38 ?

 20. Ghita Bizonu' Says:

  dinimeni

  intrucat omulsicetatea nu imi zice nimic i putea s dai unele indicii despre maretia intelctuala a respectivului ?
  Ma rog daca este blogu lu matale … as zice ca depasesti nitel masura in ce priveste lauda de sine, insa per total s-ar putea sa gasesc catesceva interesant pe acolo .. da asta fiindca pe dinimeni l-am mai vazut …

 21. Radu Humor Says:

  Pana la urma sper sa se elibereze si ai nostri din robia politica !

  Pe vremea cand Dumnezeu umbla cu Sf. Petru pe pamant, intr-o noapte ploioasa, au ajuns la marginea unui sat si abia au indraznit sa bata cu toiagul in prima poarta. Caini mari s-au repezit sa-i sfasie, dar numaidecat s-a auzit un glas barbatesc intreband:

  – Cine bate?
  – Oameni buni!
  Atunci omul, potolind cainii, i-a poftit in casa, unde nevasta si copiii abia se trezisera din somn, si a inceput a da porunci, dar cu blandete.
  – Mario, ia mai pune cateva vreascuri pe foc. Tudore, da fuga la fantana dupa o ciutura de apa proaspata. Ilenuta, ia vezi de o olita cu lapte proaspat.
  Si le-a dat sa se spele si sa se stearga cu stergare albe si i-au ospatat, si i-au dus sa doarma intr-o odaie in care mirosea a gutuie si busuioc…..

  A doua zi dimineata iar le-a dat sa se spele, i-a ospatat si le-a pus in traista niste mere cum nu mai vazusera si le-a urat drum bun.
  Si cum au iesit din sat, Sf. Petru a inceput sa se roage de Dumnezeu:
  – Doamne, fa ceva pentru oamenii astia, ca tare ne-au primit frumos!
  – Ce-ai vrea sa fac Sf. Petre, c-ai vazut ca nu erau nevoiasi.
  – Doamne, fa ceva ca sa-si vada macar o data sufletul!
  – Sa-si vada sufletul spui Sf. Petre? – Da, Doamne, sa-si poata vedea sufletul, asa cum vedem noi plopul cel de-acolo!
  – Bine, Sf. Petre, a raspuns Dumnezeu, privind ganditor la satul din vale.
  – Iar dupa o vreme, in neamul acela de oameni s-a nascut Mihai Eminescu”.

  “Atata timp cat pe aceste pamanturi, soarelui i se va spune soare, iubirii – iubire si poeziei, poezie, pe EL nimeni nu-l va tagadui.”

  GEO BOGZA
  ———-
  — Nu vezi tu, Mario, că tot ce gândesc eu îngerii împlinesc în clipă ? Ea îi astupă gura cu mâna . Apoi îi şopti la ureche : — Când plouă, toate grânele cresc ; când Dumnezeu vrea, tu gândeşti ceea ce gândesc îngerii.
  În zadar. Mintea lui era preocupată şi privirile ochilor lui mari erau aţintate asupra acelei porţi vecinic închise.
  — Aş voi să văd faţa lui Dumnezeu, zise el unui înger ce trecea.
  — Dacă nu-l ai în tine, nu există pentru tine şi în zadar îl cauţi zise îngerul serios

  EMINESCU

 22. Sibilla Says:

  Roxana,
  Personal, am opinia dumneame, desigur nu pe placul multora : avem nevoie de Biserică, avem nevoie de duhovnici, avem nevoie de slujitorii Domnului şi care dacă sunt astfel sunt categoric alături de popor… NU avem nevoie de preadrăciţi unşi de masoni şi pe care nu dau doi bani, pentru că, deseori biet popor a avut sentimentul că e singur cu Cerul deasupra sa, iară onor preadrăciţii care îşi închipuie că ei ar fi… Biserica şi că nu vor da socoteală pentru că slujesc puterii, celor din umbră, etc…
  Nu vreau să generalizez, spun limpede exemplificând : nu dau doi bani încredere în unul ca Daniel-preadrăcitul !
  A fost acest Daniel măcar jumate din ce-a fost Pavle Patriarhul sârbilor ? N-a fost şi nici nu va fi, d-aia şi respect cel putin din partea mea, never ever.

 23. rizoaicad.arges Says:

  Nu de schimbarea comportamentului clericilor farisei care-si contruiesc „Case ale Desertaciunii”, din ultiimii banuti ai celor creduli, ci de schimbarea comportamentului celor ce au decizia politica in Romania!

  „MAMA VOASTRA LA VOI TOTI/ TARA DE TAMPITI SI HOTI!”
  Titlul este dat de un distih din piesa ”Viitorul e maculatura”, de Vlad Zograffi, care are urmatorul text: “Mama noastra la noi toti/ Tara de tampiti si hoti!” Am inlocuit, in titlu, pronumele “noastra” si „noi”, cu “voastra” si „voi”, pentru ca eu nu fac parte nici dintre “tampiti” si nici dintre “hoti”. Nici voi, dragi compatrioti, care cunoscand si verificand pe proria voastra persoana si familie SOLUTIA ce se gaseste la adresa, http://dumitrurizoaica.blogspot.com/, si care veti adopta un punct de vedere rational si transant fata de aceasta SOLUTIE, NU VETI FACE PARTE dintre “tampiti” si “hoti”! Pentru asta , insa, este necesar ORI sa fiti dispusi a va afla sub incidenta acestei SOLUTII fiind promotorii ei, ORI sa afirmati, fara echivoc, ca pe voi, aceasta SOLUTIE, sub a carei incidenta v-ati plasa – cand ati indeplini o functie publica, intre cea de Presedinte si de ultim functionar – nu v-ar putea opri sa va incalcati atributiile din fisa postului! Este MIZERABIL ce se intampla pe forumurile ziarelor online, intre “microbistii” unor personaje politice detestabile! Caci toate aceste personaje, Ponta, Crin, Voiculescu, Basescu, Macovei, Preda, Udrea, etc., sunt la fel de abjecte, atata timp cat nu sunt interesate de promovarea Binelui in societatea noastra! Iar TESTUL EDIFICATOR in acest sens este ATITUDINEA lor fata de SOLUTIA indicata mai sus. Voi, confratii mei postaci, care aveti inteligenta peste medie, prezentati “idolilor” vostri, de la Putere sau din Opozitie, SOLUTIA indicata mai sus, si cereti-le punctul lor de vedere, fara echivoc, fata de aceasta, pentru a vedea DACA SUNT sau NU interesati de promovarea Binelui in societatea romaneasca! Daca veti face acest experiment, veti avea surpriza sa constatati ca “idolii” vostri fug, ca dracul de tamaie, de o SOLUTIE care lichideaza minciuna, lacomia, hotia, nesimtirea si iresponsabilitatea sociala si nationala in randul politicienilor! De aici veti intelege, de ce majoritatea dintre noi ii detestam pe cei de la Putere, care si-au “facut plinul”, si ajutam opozitia sa-i inlature, dupa care ciclul (cu tot circul) se repeta, de 21 de ani! Am ajuns atat de IRATIONALI incat am intrat in “pielea” microbistilor de stadioane? Daca suntem atasati Romaniei, sa spunem NU, atasamentelor “microbiste”, fata de persoane sau partide, iar oamenii sa-i impartim in CINSTITI si TICALOSI, dupa cum ACCEPTA, sau NU, sa se afle sub incidenta SOLUTIEI, care ii trece prin filtrul ei exorcizator, si nu in functie de trecutul lor, care nu mai are nicio relevanta, din moment ce trec prin filtrul exorcizator al SOLUTIEI de mai sus! APELEZ LA TOTI CEI CU INTELIGENTA PESTE MEDIE, SA RENUNTAM LA POSTARI DE FELUL: “ba pe-a matii (sau ma-sii)”, si sa cautam solutii care sa ne scoata din infernul in care ne-am impotmolit! D.Rizoaica. Tel.0723966732.

 24. Huhu Says:

  Frumoasa-i postarea ta Radu Humor, mare intelept fuse M. Eminescu!

 25. Si totusi… « Says:

  […] militarilor au fost luate la puricat de Guvern. Asa am văzut ca în realitate, exista o clasa de privilegiați care s-au pensionat inainte de termen si care aveau pensii la fel […]

 26. virusverbalis Says:

  Când amintirile…de Mihai Eminescu

  Când amintirile-n trecut
  Încearcă să mă cheme,
  Pe drumul lung şi cunoscut
  Mai trec din vreme-n vreme.

  Deasupra casei tale ies
  Şi azi aceleaşi stele,
  Ce-au luminat atât de des
  Înduioşării mele.

  Şi peste arbori răsfiraţi
  Răsare blânda lună,
  Ce ne găsea îmbrăţişaţi
  Şoptindu-ne-mpreună.

  A noastre inimi îşi jurau
  Credinţă pe toţi vecii,
  Când pe cărări se scuturau
  De floare liliecii.

  Putut-au oare-atâta dor
  În noapte să se stângă,
  Când valurile de izvor
  N-au încetat să plângă,

  Când luna trece prin stejari
  Urmând mereu în cale-şi,
  Când ochii tăi, tot încă mari,
  Se uită dulci şi galeşi?

 27. In principio « Post nubila, Phoebus Says:

  […] poate!, Ioan Sorin Usca, Vania, Jurnalul unui țesător de drumuri, Nevermore, Link-Ping, Resboiu, Roxana Iordache, Silavaracald, Silence’s Blog, Sillyterra. This entry was written by Zalmoxys, posted on […]

 28. Marius Mina Says:

  90% dintre prelatii de azi sunt croiti dupa puterea politica, diferenta sta in vestimentatie

 29. rizoaicad.arges Says:

  Excelenta analiza Sinodului BOG, in Romania este nevoie sa fie analizat cu inteligenta si buna credinta comentariul de mai jos. Fara raspunsuri si atitudini ferme fata de acesta, nu putem oprim prabusirea noastra!

  “MAMA VOASTRA LA VOI TOTI/ TARA DE TAMPITI SI HOTI!”
  Titlul este dat de un distih din piesa ”Viitorul e maculatura”, de Vlad Zograffi, care are urmatorul text: “Mama noastra la noi toti/ Tara de tampiti si hoti!” Am inlocuit, in titlu, pronumele “noastra” si “noi”, cu “voastra” si “voi”, pentru ca eu nu fac parte nici dintre “tampiti” si nici dintre “hoti”. Nici voi, dragi compatrioti, care cunoscand si verificand pe proria voastra persoana si familie SOLUTIA ce se gaseste la adresa, http://dumitrurizoaica.blogspot.com/, si care veti adopta un punct de vedere rational si transant fata de aceasta SOLUTIE, NU VETI FACE PARTE dintre “tampiti” si “hoti”! Pentru asta , insa, este necesar ORI sa fiti dispusi a va afla sub incidenta acestei SOLUTII fiind promotorii ei, ORI sa afirmati, fara echivoc, ca pe voi, aceasta SOLUTIE, sub a carei incidenta v-ati plasa – cand ati indeplini o functie publica, intre cea de Presedinte si de ultim functionar – nu v-ar putea opri sa va incalcati atributiile din fisa postului! Este MIZERABIL ce se intampla pe forumurile ziarelor online, intre “microbistii” unor personaje politice detestabile! Caci toate aceste personaje, Ponta, Crin, Voiculescu, Basescu, Macovei, Preda, Udrea, etc., sunt la fel de abjecte, atata timp cat nu sunt interesate de promovarea Binelui in societatea noastra! Iar TESTUL EDIFICATOR in acest sens este ATITUDINEA lor fata de SOLUTIA indicata mai sus. Voi, confratii mei postaci, care aveti inteligenta peste medie, prezentati “idolilor” vostri, de la Putere sau din Opozitie, SOLUTIA indicata mai sus, si cereti-le punctul lor de vedere, fara echivoc, fata de aceasta, pentru a vedea DACA SUNT sau NU interesati de promovarea Binelui in societatea romaneasca! Daca veti face acest experiment, veti avea surpriza sa constatati ca “idolii” vostri fug, ca dracul de tamaie, de o SOLUTIE care lichideaza minciuna, lacomia, hotia, nesimtirea si iresponsabilitatea sociala si nationala in randul politicienilor! De aici veti intelege, de ce majoritatea dintre noi ii detestam pe cei de la Putere, care si-au “facut plinul”, si ajutam opozitia sa-i inlature, dupa care ciclul (cu tot circul) se repeta, de 21 de ani! Am ajuns atat de IRATIONALI incat am intrat in “pielea” microbistilor de stadioane? Daca suntem atasati Romaniei, sa spunem NU, atasamentelor “microbiste”, fata de persoane sau partide, iar oamenii sa-i impartim in CINSTITI si TICALOSI, dupa cum ACCEPTA, sau NU, sa se afle sub incidenta SOLUTIEI, care ii trece prin filtrul ei exorcizator, si nu in functie de trecutul lor, care nu mai are nicio relevanta, din moment ce trec prin filtrul exorcizator al SOLUTIEI de mai sus! APELEZ LA TOTI CEI CU INTELIGENTA PESTE MEDIE, SA RENUNTAM LA POSTARI DE FELUL: “ba pe-a matii (sau ma-sii)”, si sa cautam solutii care sa ne scoata din infernul in care ne-am impotmolit! D.Rizoaica. Tel.0723966732.

 30. Radu Humor Says:

  @rizoaicaad.arges
  Am sa trec pe la tine sa vad despre ce-i vorba.
  Inclin sa aprob ceea ce propui chiar fara asa-mi explici, pentru ca imi pari un om binei ntentionat si satuul de mizeria ce ne cuprinde tot mai mult tara si neamul !

  Textul credeam ca-i al Adei Milea, dar probabil ea doar l-a pus pe note ….

 31. Marcus Says:

  Mica Publicitate

  Schimb urgent si in conditii avantajoase pensionari militari, profesori, medici, tineri protestatari la benzinarii, pensionari, politisti si in general toate categoriile de romani nemultumite de regimul Basescu, aduse la sapa de lemn si umilite de acesta, dar incapabile de unitate, solidaritate si actiune decisiva pentru inlaturarea dictatorului pe model ciuruitu’, cu cetateni tunisieni proaspat antrenati in alungarea presedintelui si organizarea de alegeri democratice. Suplimentar ofer si jandarmi cu solde ciopartite, dar iute “batatori” de pensionari protestatari la Cotroceni contra jandarmi tunisieni care au fraternizat cu protestatarii contribuind astfel la fuga dictatorului.

 32. Radu Humor Says:

  @Marcus
  Ok !

 33. Julia Says:

  @mihai4
  🙂 happy new year!

 34. Maria S.(Timisoara) Says:

  Super biserica.
  Noi romanii, mai avem pastori ?

 35. meryanne Says:

  Cel mai important este sa avem credinta in Dumnezeu tot timpul, nu mai atunci cand trecem pe langa biserica…

 36. meryanne Says:

  Cel mai important este sa avem credinta in Dumnezeu tot timpul, nu numai atunci cand trecem pe langa biserica…

 37. Leapșa anului: BLOG DE BLOG – cele mai bune bloguri din 2010 | Blogul lui Nea Costache Says:

  […] Dr. Dorin Octavian Picioruș, Primadona, Pucca , Qadratus , Ramania lui Ionel – Tzuky, Raulito, Roxana Iordache, Sibilla,Simion Cristian, Simona Ionescu,Stefy, Stropii de suflet ai Aurei Georgescu , Strumfita […]

 38. Huhu Says:

  Muie la toti portocalii!

 39. CEREMONIA DE ÎNTRONIZARE A MITROPOLITULUI ANDREI, STRICATĂ CU SLUGĂRNICIA FAŢĂ DE PUTEREA VREMELNICĂ « Welcome to Roxania Says:

  […] nu doar că nu se pronunţă – precum omologii înaltpreasfinţiilor lor din Grecia, în  “Enciclica către popor”- împotriva puterii criminale la adresa umanităţii – atâta câtă umbră de umanitate i-a […]

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: